Sikkerhet for våre elskede båter er viktig! Tenk den dagen du kommer i et nydelig vær og har ferie og båten ikke kan brukes!!!

Foreningens formål.
Gunnarsholmen og Barthebrygga Båtforening gjenåpnes.

Etter initiativ fra båteiere på Gunnarshomlen ble det torsdag 08.05.08 arrangert møte på Legatsalen i Kragerø. Formålet var å gjenopprette Gunnarsholmen og Barthebrygga Båtforening som har lagt i dvale de siste årene. De fremmøtte var enstemmige om at foreningen skulle gjenopprettes og følge allerede etablerte vedtekter.

Følgende styre ble valgt: Terje Borge (leder), Inge Eikeland (nestleder), Staale Gundersen (sekretær), Vidar Paulsen (kasserer), Rolf Køhler (styremedlem), Kai Køhler (vara), Lars Isaksen (vara) og Bjørn Westhrin (vara).

De viktigste arbeidsoppgavene for båtforeningen er for tiden:
- Iverksette tiltak som reduserer tyver og hærverk i båthavnen.
- Samarbeide med Havnevesenet om vedlikehold, sikkerhetstiltak, etc.
- Være et talerør mot andre kommunale instanser

Nye medlemmer ønskes velkommen!

Interesserte kan ta kontakt med Terje Borge 97627701, eller Staale Gundersen 95100934.

Hilsen fra styret i Gunnarsholmen og Barthebrygga Båtforening.
GUNNARSHOLEMEN BÅTFORENING. 2009 | FORENINGENS FORMÅL. |
| ÅRSMØTET PÅ LEGATEN 
19.04.2009 | STRØM OG VANN | STATUTTER OG REGLER I FORENINGEN.

SLIK KONTAKTER DU OSS:

TELEFON:
TELEFAKS:
E-POST: GUNNARSHOLMEN.BATFORENING@KKTV.NO