Gunnarsholmen båtforening. 2009

Hei! 

Her kommer det info fra båtforeningen Barthebrygga og Gunnarsholmen  båtforening som vi  ønsker å døpe om til Gunnarsholmenbåtforening , dette siden Barthebrygga nå er gjestehavn for våre turister som kommer til Byen vår.

Innmelding i foreningen  kan sendes til

Gunnarsholmenbåtforening
Boks 268
3791 Kragerø

E-post gunnarsholmen.batforening@kktv.no

Vi ønsker å utvikle  båthavnen til en sikker og hyggelig plass og ha båten i.

Ny generalforsamling planlegges i Mars mnd. 

Dersom du ønsker å bli medlem så send en E-post.

Det kan også ta kontakt med styret pr tlf om du ikke har E-post.  :-)

Leder           Carl Terje Borge                Tlf 97627701
Nest leder    Inge Eikeland
Sekretær      Staale Gundersen
Kasserer       Vidar Paulsen
Styremedl.   Rolf Køhler
Varamann    Kay Køhler
Varamann    Bjørn Westrin
Varamann     Lars Gunnar Isaksen

Håper vi  blir mange medlemmer så kostnaden på hvert medlem blir minst mulig. 

GUNNARSHOLEMEN BÅTFORENING. 2009 | FORENINGENS FORMÅL. |
| ÅRSMØTET PÅ LEGATEN 
19.04.2009 | STRØM OG VANN | STATUTTER OG REGLER I FORENINGEN.

SLIK KONTAKTER DU OSS:

GUNNARSHOLMEN BÅTFORENING
BOKS 268
3791 KRGAREØ
E-POST GUNNARSHOLMEN.BATFORENING.NO

TELEFON:
TELEFAKS:
E-POST: GUNNARSHOLMEN.BATFORENING@KKTV.NO